Ένα στολίδι βυζαντινής τέχνης, μεγάλης ιστορικής σημασίας, αλλά και της παράδοσης που είναι συνυφασμένη με τις συνήθειες του χωριού.

Το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Λεσινίου και θεωρείται το σπουδαιότερο αξιοθέατο για του λάτρεις του θρησκευτικού τουρισμού. Η κατασκευή του άρχισε στα χρόνια των Δεσποτών της Ηπείρου και με βάση τα τυπολογικά, μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία του υποστηρίζεται πως χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα.

The masonry of the monument was constructed with a brick-built system. The rectangles, but not always angled, are placed in horizontal layers and separated by a series of blocks, while perpendicular to the joints the bricks are doubled. The exception is the masonry system of the central arch, which is built with bricks, from 1.90 m and above.

The main objective of the manufacturer was to organize rich ceramic decoration. This decoration really highlights the arch. The variety of projects is indicative. The drum above the three-pointer window is adorned with concentric brick curves, while the blind deflections on the lateral sides, which are contoured to the deflection of the three-sided window, are decorated: the south with straight oblong and cross-shaped meanders under and jewelery jewels above and the north with homogeneous lower meanders and jagged line jewelry, fish species, top.

In the decoration of the central apse we should add the flat strips of bricks and the teeth that surround the arcs or that rotate the sides under the cornice in two rows, as well as the frieze of the meanders that follow.

Reinforcing elements of plasticity of masonry are key-shaped ceramic plastics that adorn the long sides, in the space between the monolithic windows and the central arch above the three-poles opening, relics of the chevy on the elevated wall of the middle aisle and crosses carved on stones.

Over the centuries, the temple has undergone significant changes that have changed its morphological characteristics. It remains unknown the time when the vaulted roof of the aisle was turned into a wooden one. The two western compartments of the sidewalks were covered with cylindrical arches and should be housed with crosses, as is shown by the second eastern compartment and the diagonal edges of the cruciform in the northwest.

At later times, the roof of the side cloisters was converted into a wooden monorchite, while the temple-maker at the eastern ends placed two trusses and to the west gave a pedimental shape. On the south side two unilateral arched windows were opened, and between them an arched door.

It was added during the Ottoman rule, a narthex, which was demolished by 1955 with the actions of the ecclesiastical council of the temple, so the temple was extended to the west, for the sake of spaciousness, the roof was raised and the bell tower was built.

The celebration of the Byzantine temple takes place on November 21, where a church is held in the early hours of the day.

Το Λεσίνι στην Αlt; / RTI & gt;
InstructionsAccessασης στο Λεσίνι from Messolonghi

Διαβάστε ακόμη…Notification
iAitoloakarnania.gr
Our aim is to promote and highlight our historical heritage, our environmental wealth, and our cultural and cultural heritage. Our goal is to inform the visitors and make a real contribution so that the prefecture of Aitoloakarnania becomes a popular tourist destination.